Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

reverentiaa
0664 de84 420
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viasmutnazupa smutnazupa

March 24 2017

7467 3187 420

tofuvi:

grapefruit & honey tea.

Reposted fromShinnomew Shinnomew
2608 e604 420
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit
4531 6fb4 420

qpulm:

Voyage in Time (Andrei Tarkovsky, 1983)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapsychicdevil psychicdevil
reverentiaa
1338 b4ef 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychicdevil psychicdevil

March 22 2017

4141 777a 420
Reposted fromSaediibabii Saediibabii
3169 db26 420
Reposted fromfanny-ann fanny-ann
reverentiaa
To bez sensu, bo każdy następny związek jest taki sam. Po co przechodzić przez to samo jeszcze raz? Znowu te tańce godowe. A później znów kryzys, masakra. Nie wierzę w związki, w których zawsze jest idealnie. Skoro my sami nie wiemy o sobie wszystkiego, to jak możemy mieć wiedzę o drugiej osobie? Ja bym chciał poznać kobietę, z którą jestem, a to nie jest proces obliczony na pięć, dziesięć czy piętnaście lat. A skoro odbijam się w niej jak w lustrze, to poznając ją, poznaję siebie. Chciałbym uczynić relację z nią możliwie najbardziej pełną, czerpać z niej maksymalnie dużo wiedzy o sobie. Gdybym zmieniał partnerki, nigdy bym tego nie osiągnął, bo przerabiałbym tę samą lekcję i dochodził do tego samego punktu. Mam poczucie, że im głębiej wchodzimy w kogoś, tym głębiej wchodzimy w siebie, więc to interesujące, że ta konfrontacja działa pozytywnie na jedną i na drugą stronę.
— Więckiewicz
Reposted fromrenioo renioo
reverentiaa
5257 07a8 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

March 19 2017

reverentiaa
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą moc
Haruki Murakami ("Na południe od granicy, na zachód od słońca")
reverentiaa

Tak... Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło.

Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło

— Leopold Staff "Deszcz jesienny"
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viapsychicdevil psychicdevil
reverentiaa
1538 850f 420
Reposted fromfungi fungi viacoolenough coolenough
reverentiaa
9294 fd0f 420
Reposted fromkyky kyky viacoolenough coolenough

March 18 2017

9054 70b7
reverentiaa
8847 43de 420
1x.com
Reposted fromfx00 fx00
reverentiaa
Reposted frommrrru mrrru
6227 811e 420
Reposted frommymommademedoit mymommademedoit

March 15 2017

9260 aa3d 420
Reposted fromnavita navita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl